Dostęp otwarty

WARTOŚCIOWANIE TECHNIKI W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

Piotr SIENKIEWICZ1, Halina ŚWIEBODA2

Technika – zastosowania i ewaluacje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (104-105) 2020 Data publikacji: 14 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220214164030892

Słowa kluczowe: rozwój techniki (technologii), analiza systemowa, wartościowanie, metodyka wartościowania, forsight

Streszczenie Rozwój techniki oraz kumulacja innowacji technologicznych określa środowisko współczesnego społeczeństwa, zaś determinizm technologiczny jest jedną z cech współczesnej cywilizacji. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki wartościowania techniki (technologii) wykorzystującej procedury analityczno-ocenowe analizy systemowej w procesie zarządzania technologiami. Stosowanie procedur wartościowania techniki pozwala na ewaluację możliwych i prawdopodobnych skutków decyzji o wyborze technologii spełniającej kryteria wielokryterialnej oceny społecznej. Przedstawiono możliwości zastosowania metodologii „forsight”w społeczno-politycznym wartościowaniu techniki. Ponadto omówiono dotychczasowe światowe doświadczenia w procesie wartościowania techniki na potrzeby systemów zarządzania.

  1. Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna w w Warszawie

    E-mail: piotr.sienkiewicz@wat.edu.pl

  2. Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

    E-mail: h.swieboda@akademia.mil.pl