Dostęp otwarty

IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO SPOŁECZEŃSTWA WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Małgorzata GOTOWSKA1, Paweł ANTOSZAK2

Rozwój zrównoważony –niektóre wyzwania

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (104-105) 2020 Data publikacji: 14 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220214162845208

Słowa kluczowe: innowacje, innowacje społeczne, zrównoważone społeczeństwo

Streszczenie Celem artykułu jest próba przedstawienia wyzwań dla współczesnych innowacji społecznych w aspekcie idei zrównoważonego społeczeństwa. W artykule przedstawiono rolę innowacji w strategii Europa 2020. Innowacje stanowią jeden z pięciu głównych celów tej strategii. Dlatego istotne wydaje się wdrażanie innowacji o różnym charakterze, w tym innowacji rozwiązujących problemy społeczne. W opracowaniu zastosowano metodę case study, która pozwoliła przedstawić kilka wdrożonych innowacji społecznych w Polsce i w Europie.

  1. Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

    E-mail: m.gotowska@utp.edu.pl

  2. Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

    E-mail: pawelantoszak@ukw.edu.pl