Dostęp otwarty

LOGISTYKA MIEJSKA SZANSĄ ROZWOJU MIAST

Krzysztof SZELĄG1

Varia: konsumpcja, konsultacje, miasto

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-4 (72-75) 2012 Data publikacji: 25 października 2021r.

Artykuł Nr 20211025215402407

Streszczenie Urban logistics can be either a barrier or a chance for cities' development. Such logistics can be used in urban management. However the logistics of economic units are not the same as urban ones. The characteristics of urban logistics are discussed in depth.

  1. Zakład Kierowania Procesami Logistyczny-mi, Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej

    E-mail: k.szelag@aon.edu.pl