Dostęp otwarty

STRÓJ JAKO PRZEJAW AUTOKREACJI WSPÓŁCZESNEJ KOBIETY

Monika FOLTYN1

Kultura i sztuka współcześnie

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-4 (72-75) 2012 Data publikacji: 25 października 2021r.

Artykuł Nr 20211025205402405

Streszczenie In the article I pay particular attention to the social nature of women"s clothing. Fashion gave us a large possibility of choice – when we select concrete clothing we choose a matching identity. Feminine apparel facilitates interpersonal communication and self-expression. By proper clothing every women can not only create their image but also the world around her. In the article i also consider three very important aspects of the perception of apparel in modern society:

  • clothing is a message,
  • clothing allows self-expression,
  • brand clothes help self-creation.

  1. Instytutu Nauk o Kulturze Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

    E-mail: monika_foltyn@wp.pl