Dostęp otwarty

POCZĄTKI INFORMATYKI W POLSCE A MOŻE I W ŚWIECIE (?)

Andrew S. TARGOWSKI1

Społeczeństwo informacyjne – problemy i wyzwania

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (68-69) 2011 Data publikacji: 13 października 2021r.

Artykuł Nr 20211013114838960

Streszczenie The article is an attempt to describe the dawn of IT in Poland. Recalling prominent figures of Polish science, including those of the Polish school of mathematics, the author spins a story around the first Polish computers and retells the circumstances of the creation of the Institute of Mathematical Machines.

  1. Western Michigan University, Kalamazoo, MI, USA

    E-mail: andrew.targowski@wmich.edu