Dostęp otwarty

ZAGROŻENIA W SPOŁECZNOŚCI INTERNETU

Agnieszka SZEWCZYK1

Społeczeństwo informacyjne – problemy i wyzwania

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (68-69) 2011 Data publikacji: 12 października 2021r.

Artykuł Nr 20211012213345677

Streszczenie This article describes the inception issue of new communications quality - Internet interactive communications, which stand a chance of building a specific society. This community is situated in a group of four of the most important Internet functions, like communications, commerce and information content. The following threats in the Internet society are discussed: viruses, hacker attacks, so-called personation and also social effects of the Internet, for example addiction, pedophiles and child pornography.

  1. Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

    E-mail: aszew@wneiz.pl