Dostęp otwarty

CYFROWE SPOŁECZEŃSTWO, CZYLI O SCIENCE FICTION W REALU

Alina BETLEJ1

Społeczeństwo informacyjne – problemy i wyzwania

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (68-69) 2011 Data publikacji: 12 października 2021r.

Artykuł Nr 20211012211540675

Streszczenie The paper contains the characteristic of the Digital Society through the interdisciplinary perspective of social sciences. The term is being used to describe the emergence of a digital social order and its influence on the social sciences in the XXI century. The main thesis is based on a statement that the digital technology transforms the sociological language into a set of liquid metaphors based on science-fiction literature then as a rational, well known scientific semantic. Science fiction is largely based on writing rationally about alternative possibilities of life and the development directions. Contemporary sociological papers also rely on a considerable degree of prediction about the future implications of temporary technological application. The author tries to explain sociology’s place in a transforming society and the new challenges of describing science fiction visions through a sociological perspective.

  1. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

    E-mail: ala@betlej.com