Dostęp otwarty

SYSTEM DOCIEKANIA PRZYSZŁOŚCI W PROCESIE FORESIGHT

Ewa STOLAREWSKA1

Poszukiwania metodologiczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (68-69) 2011 Data publikacji: 12 października 2021r.

Artykuł Nr 20211012154908156

Streszczenie The aim of this article is to present a conception of a model for future exploration in the process of foresight. The model was projected as a hybrid dynamic system consisting of methodical modules of specific functions. Risk and uncertainty conditions were indicated as the model’s functioning environment. The role of the systemic circulation of the future oriented information was emphasized as a stimulating factor in predicting process.

  1. Biuro ds. Foresight na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej

    E-mail: e.stolarewska@gmail.com