Dostęp otwarty

PŁASZCZYZNA SEMIOTYCZNA W WYJAŚNIANIU CYBERPOLITYKI

Filip PIERZCHALSKI1

Poszukiwania metodologiczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (68-69) 2011 Data publikacji: 12 października 2021r.

Artykuł Nr 20211012152042805

Streszczenie The article undertakes the analysis of virtual reality and the phenomenon of cyberpolitics from the standpoint of the semantic approach. Hence, the article analyses the following issues: the notion of technological vitalism and his implication to a social life (especially such processes as: dromological progress; multilevel changes in mental, body/identity, society, political sphere etc.); the notion of virtual reality and the indicators of cyberspace (above all, such as simulation, interaction, artificiality, immersion, telepresence, netorked communication) and the language of cyberpolitics (linguistic nominalism, iconism, acronism, leet speak etc.).

  1. Zakład Socjologii Polityki i Komunikowania Społecznego, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

    E-mail: f.pierzchalski@wp.pl