Dostęp otwarty

ŚWIAT ROZMYTY. KWESTIA GRANIC

Wiesław SZTUMSKI1

Poszukiwania metodologiczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (68-69) 2011 Data publikacji: 12 października 2021r.

Artykuł Nr 20211012144936580

Streszczenie Rozważania dotyczą zjawiska narastającego rozmywania się granic we współczesnym świecie. Występuje ono w przyrodzie, gdzie jest spowodowane penetracją głębokich poziomów struktury materii i możliwością coraz dokładniejszych pomiarów. Ich niedokładności, w wyniku których świat wydaje się nieciągły, zmierzają do zera. Dzięki temu powstaje idea świata ciągłego, gdzie obiekty przenikają się i zanikają ich granice. To zjawisko występuje w socjosferze w wyniku postępującej gradacji i relatywizacji. Potwierdza to kilka wybranych przykładów granic: wolności, odpowiedzialności, racjonalności, prawdy, naturalności, podziałów politycznych, nauki i prywatności.

  1. Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie

    E-mail: ws34@op.pl