ENPL
Transformations
Interdisciplinary Journal
ABOUT THE JOURNAL

Transformations is an interdisciplinary refereed, reviewed journal, published since 1992. The journal is devoted to i.a.:

The journal's quasi-paradigm is TRANSFORMATION - as a present stage and form of development of technology, society, culture, civilization, values, mindsets etc. Impacts and potentialities of change and transition need new methodological tools, new visions and innovation for theoretical and practical capacitybuilding. The journal aims to promote inter-, multi- and transdisciplinary approach, future orientation and strategic and global thinking.

Transformacje (Transformations) are internationally available – since 2012 we have a licence agreement with the global database: EBSCO Publishing (Ipswich, MA, USA) We are listed by INDEX COPERNICUS since 2013.

Reviewed journal.

Published four times a year in Polish and English (separate papers).

ISSN 1230-0292
e-ISSN 2719-7158
The journal's scoring: 20 pt.

NEWS
NEW NUMBER
Transformations
Interdisciplinary Journal
No. 1-2 (104-105) 2020
I. Rozwój zrównoważony – niektóre wyzwania / Sustainable Development – Some Challenges
Andrew S. TARGOWSKI
Strategia informatyzacji zrównoważonej cywilizacji / Informatization Strategy for Sustainable Civilization
9
Wiesław SZTUMSKI
Kto będzie rozdawać karty w grze o zrównoważoną przyszłość? / Who Will Hand Out the Cards in the Game for a Sustainable Future?
35
Małgorzata GOTOWSKA, Paweł ANTOSZAK
Idea zrównoważonego społeczeństwa wyzwaniem dla współczesnych innowacji społecznych / Idea of Sustainable Society as a Challenge for Contemporary Social Innovations
62
II. Technika – zastosowania i ewaluacje / Technology – Applications and Evaluations
Jędrzej MALIŃSKI
Technika, technologia, technology / Technology
76
Piotr SIENKIEWICZ, Halina ŚWIEBODA
Wartościowanie techniki w systemach zarządzania / Valueing Techniques in Systems Management
91
Mateusz ROGALEWICZ
Czy e-sport to sport? – ujęcie definicyjne / Is e-sport a Sport – Definition
108
Arkadiusz D. LEŚNIAK-MOCZUK
Społeczne funkcje samochodu w socjologii życia codziennego / Social Functions of a Car in Everyday Life Sociology
123
III. Obszary innowacyjności – dla rozwoju i integracji / Spaces of Innovations – for Development and Integration
Kamil MUZYKA
Zarys problematyki prawnej związanej z ludzkim osadnictwem w przestrzeni kosmicznej i na ciałach niebieskich / Outline of legal issues related to human settlement in space and on celestial bodies
135
Michał KALISZ
Sztuczna inteligencja – osiągnięcia, zagrożenia, perspektywy / Artificial Intelligenceachievements, threats, prospects
152
IV. Wyzwania informacyjno-kulturowe / Informational and Cultural Challenges
Barbara KONOPKA
Szum informacyjny i jego rola w kształtowaniu warunków medialnych i kulturowych / Information Noise and Its Role of Creating Media and Culture Conditions
167
Anna MAJ
Powłoka, ciało i kod jako przedmiot hackingu. Nowe oblicza wyobraźni i kreatywności w dobie UBICOMP / Skin, Body and Code as the New Subject of Hactivism
188
Elena V. KUCHERYAVAYA
Rola sieciowych organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej / The Role of NGOs Networks in the Process of European Integration and in Civil Society Development in the EU
206
Jerzy BARUK
Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Selected aspects of the innovativeness of enterprises functioning in the member states of the european union
226
Aleksandra RZEWUSKA, Łukasz WOLSKI
Współtworzenie produktów i usług przez współczesnego odbiorcę / Cooperation of products and services by a present recipient
245
Aleksandra RZEPKOWSKA
Współczesne trendy nazewnicze w przestrzeni miejskiej. Przykłady z Łodzi i Pabianic / Contemporary Naming Trends in an Urban Area. Examples of Łódź and Pabianice
263
Marta CYWIŃSKA
Pomarańczowa Alternatywa jako forma nadrealizmu á la polonaise na tle pedagogiki twórczości – wybrane konteksty / Orange Alternative as a Form of Surrealism á la Polonaise on the Background of Creativity Pedagogy – Selected Contexts
279
Alfred SKORUPKA
Czy filozofia afrykańska może nas czegoś nauczyć? / Can African Philosophy Teach Us Something?
293
V. Varia
Violetta KRAWCZYK-WASILEWSKA
Pandemia COVID-19 w dobie globalizacji. Aspekt społecznokulturowy / COVID-19 in the Time of Globalisation: The Cultural and Social Aspects of Pandemic
306
Transformations
Interdisciplinary Journal
No. 3-4 (106-107) 2020
I. New Technologies and Social Change
Stanisław KAŹMIERCZYK
Law and Politics (Seeking the Starting Points)
2
Alina BETLEJ
Actors of technosocial changes in after network society. Selected problems and questions
23
Larysa FEDONIUK, Arkadiusz D. LEŚNIAK-MOCZUK
Impact of the Cyberworld on Health and Social Condition of an Individual
37
II. Sustainable Urban Development: Challenges and Practical Experiences
Jan GONDEK
New technologies in sustainable urban development
57
Katarzyna KWIATOSZ
Processes and factors shaping urban social space
66
III. Transformations of Enterprises: a Conceptual Framework
Karolina PIĘTA
Creating the identity and image of a company in the modern market - a conceptual framework
78
IV. Varia
Vazha KAKABADZE
Summary of the book “Thinking about thoughts”
98
ARCHIWUM
2020
Transformacje nr 1-2 (104-105)
Transformacje nr 3-4 (106-107)
2019
Transformacje nr 1-2 (100-101)
Transformacje nr 3-4 (102-103)
2018
Transformacje nr 1-2 (96-97)
Transformacje nr 3-4 (98-99)
2017
Transformacje nr 1-2 (92-93)
Transformacje nr 3-4 (94-95)
2016
Transformacje nr 1-2 (88-89)
Transformacje nr 3-4 (90-91)
2015
Transformacje nr 1-2 (84-85)
Transformacje nr 3-4 (86-87)
2014
Transformacje nr 1-2 (80-81)
Transformacje nr 3-4 (82-83)
2013
Transformacje nr 1-2 (76-77)
Transformacje nr 3-4 (78-79)
2012
Transformacje nr 1-4 (72-75)
2011
Transformacje nr 1-2 (68-69)
Transformacje nr 3-4 (70-71)EDITORIAL BOARD
Editor-in-Chief
Prof. Lech W. ZACHER
lechwzacher@gmail.com
Deputy Editor-in-Chief
Dr Alina BETLEJ
Instytut Nauk Socjologicznych,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin,
alinabetlej@kul.lublin.pl
Deputy Editor-in-Chief
Prof. Dora MARINOVA
Sustainability Policy Institute,
Curtin University,
Perth, Australia,
D.Marinova@curtin.edu.au
Deputy Editor-in-Chief
Prof. dr hab. Tadeusz MICZKA
Instytut Kultury,
Uniwersytet Śląski,
Katowice,
tmiczka@interia.pl
Deputy Editor-in-Chief
Prof. Mauro MAGATTI
Dept. of Sociology & ARC Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change,
University Cattolica del Sacro Cuore,
Milan, Italia,
mauro.magatti@unicatt.it
Deputy Editor-in-Chief
Prof. Sangeeta SHARMA
Dept. of Public Administration,
University of Rajasthan,
Jaipur, India,
sageetajpr2004@yahoo.co.in
Editorial Secretary
Dr hab. Małgorzata SKÓRZEWSKA-AMBERG
Kolegium Prawa,
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa,
mskorzewska@kozminski.edu.pl
Editor of the E-edition
Mgr Jan GONDEK
Instytut Nauk Socjologicznych,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin,
jan-gondek@wp.pl
PUBLISHER
Fundacja Edukacyjna „Transformacje"
Al. Jana Pawła II 80 lok. 80, 00-175 Warszawa

we współpracy z konsorcjum wspierającym (instytucje i stowarzyszenia)
CONSORTIUM SUPPORTING
(INSTITUTIONS AND ASSOCIATIONS)
Universita Cattolica del S. Cuore,
Dept. of Sociology & ARC Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change,
Milan, Italia,
(Prof. Mauro Magatti)
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,
Center for Analysis and Forecasting,
Tbilisi, Gruzja,
(Prof. Vladimer Papava – Rektor)
Uniwersytet Śląski,
Instytut Nauk o Kulturze I Studiów Interdyscyplinarnych,
Katowice,
(dr Anna Maj – Zastępca Dyr.)
Politechnika Śląska,
Wydział Organizacji i Zarządzania,
Zabrze,
(Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wodarski – Dziekan)
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej,
Białystok,
(Dr hab. Dorota Misiejuk – Prezes)
Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju,
Zabrze,
(Prof. dr hab. Aleksandra Kuzior – Prezes)
Polskie Towarzystwo Oceny Technologii,
(Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak – Prezes)
MEMBERS OF THE EDITORIAL AND CONSULTANTS
Dr Mirosław GEISE
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
(Redaktor statystyczny)
Prof. Gavin RAE
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa
(Redaktor językowy - język angielski)
Dr Magdalena RZADKOWOLSKA
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
Uniwersytet Łódzki,
Łódź
dr Alina DANILEVIČA
University of Daugavpils,
Daugavpils (Latvia)
Prof. Urszula ŻYDEK-BEDNARCZUK
Wydział Filologiczny,
Uniwersytet Śląski,
Katowice
(Redaktor językowy - język polski)
Dr hab. inż. Grzegorz KOMARZYNIEC, prof. uczelni
Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii,
Politechnika Lubelska,
Lublin
(konsultant ds. Nowych technologii)
INTERNATIONAL EDITORIAL COUNCIL
Prof. Leslie BASH
University College,
London, UK
Dr Clement BEZOLD
Institute for Alternative Futures,
Alexandria, VA, USA
Prof. Krystyna BŁESZYŃSKA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Warszawa
Prof. Peter BOŁTUĆ
Dept. of Philosophy University of Illinois,
Springfield, Ill., USA
Prof. Olga BRUSYLOVSKA
Odessa National Mechnika University,
Ukraina
Prof. (Eng.) Czesław CEMPEL
Centralny Instytut Ochrony Pracy,
Warszawa
Prof. Meinolf DIERKES
Science Center (WZB),
Berlin, RFN
Prof. Dariusz T. DZIUBA
WNE, Uniwersytet Warszawski,
Warszawa
Prof. Nikolai GENOV
School of Advanced Social Studies,
Nova Gorka, Słowenia
Prof. Günter GETZINGER
Alpen-Adria Universität,
Graz, Austria
Prof. Tomasz GOBAN-KLAS
Uniwersytet Jagielloński,
Kraków
Prof. Janusz GOLINOWSKI
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
Prof. Larisa A. GROMOVA
Herzen State Pedagogical Univ.,
St. Petersburg, Rosja
Prof. Armin GRUNWALD
Karlsruhe Insitute of Technology,
Karlsruhe, RFN
Prof. Lesław HABER
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości,
Kraków
Prof. David HEMPHILL
San Francisco State Univ.,
San Francisco, USA
Prof. Andrzej KIEPAS
Politechnika Śląska,
Zabrze
Prof. Witold KIEŻUN
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa
Prof. Jerzy KISIELNICKI
Uniwersytet Warszawski,
Warszawa
Prof. Kazimierz KRZYSZOFEK
Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,
Warszawa
Prof. dr Murman KVARATSKHELIA
Uniwersytet w Tbilisi,
Gruzja
Prof. Wojciech LAMENTOWICZ
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu,
Gdynia
Prof. Rudolf zur LIPPE
Oldenburg Universität,
Oldenburg, RFN
Dr Michael MACCOBY
The Maccoby Group PC,
Wshington, DC, USA
Prof. Ali A. MAZRUI
SUNY,
Bringhampton, NY, USA
Prof. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI
Uniwersytet Ekonomiczny,
Kraków
Prof. Małgorzata MOLĘDA – ZDZIECH
Szkoła Głowna Handlowa,
Warszawa
Prof. Józef OLEŃSKI
Uczelnia Łazarskiego,
Warszawa
Prof. Vladimer PAPAVA
Tbilisi State University,
Tbilisi, Gruzja
Prof. Andrzej PAPUZIŃSKI
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
Dr hab. Paweł GONDEK, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin
Prof. Lucjan PAWŁOWSKI
Politechnika Lubelska,
Lublin
Prof. (inż.) Karol I. PELC
Michigan Technological Univ.,
Houghton, MI, USA
Prof. Ewa POLAK
Uniwersytet Gdański,
Gdańsk
Prof. (Eng.) Alan L. PORTER
Georgia Institute of Technology,
Atlanta, GA, USA
Prof. Bazyli POSKROBKO
Uniwersytet w Białymstoku,
Białystok
Prof. (inż.) Piotr SIENKIEWICZ
Wojskowa Akademia Techniczna,
Warszawa
Prof. Encarnación SORIANO AYALA
University of Almeria,
Hiszpania
Prof. Marek S. SZCZEPAŃSKI
Uniwersytet Śląski,
Katowice
Prof. Agnieszka SZEWCZYK
Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin
Prof. Jan SZMYD
Uniwersytet Pedagogiczny,
Kraków
Prof. (em.) Wiesław SZTUMSKI
Uniwersytet Śląski,
Katowice
Prof. (inż.) Andrew S. TARGOWSKI
Western Michigen Univ.,
Kalamazoo, MI, USA
Prof. Albert H. TEICH
American Assoc. for the Advancement of Science,
Washington, DC, USA
Prof. (inż.) Andrzej A. WIERZBICKI
Instytut Łączności,
Warszawa
Prof. Christoph WULF
Freie Universität,
Berlin, RFN
Prof. Danuta ZALEWSKA
Uniwersytet Wrocławski,
Wrocław
Prof. Katarzyna ŻUKROWSKA
Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa
INFORMATION FOR AUTHORS

Invited are scholarly articles which address interdisciplinary issues on the broader impacts of science and technology on society as well as future studies. Examples of topics covered include (but are not limited to): risks, dangers, disasters – models of analysis and management, non-economic dimensions of e-society, from information society to knowledge society, perspectives and assessments of new radical technologies (ICTs, biotechnology, biomedicine etc.), socio-cultural aspects in the age of the Internet and virtual reality, globalization – perspectives and multicriterial evaluation of impacts; sustainability and the coming new world – looking for solutions

All papers should be submitted in electronic version only.

The volume of submitted papers should not exceed 42 000 characters (including spaces and footnotes).

Any tables, charts and other graphic elements should be accompanied by editable entry forms.

Papers should be linguistically and stylistically correct, and all quotes and references should be documented.

Only footnotes should be used in submitted texts.

Submitted articles should be accompanied by:

  • information about the author, in particular his or her name, degree or academic title, e-mail address, an indication of respective home university (for academic staff) and a separate note about the author up to ¼ page,
  • a summary in English; the length of the abstract should not exceed 500 words
  • keywords with regard to the content of the article (3-10 terms),
  • a statement confirming that the proposed text is original and was submitted exclusively to Transformacje (Transformations) and has not been previously published.

The editors reserve the right to edit submitted papers

Submitted material will not be returned.

Please send texts to the following address:
redakcjatransformacje@gmail.com, lechwzacher@gmail.com, alinabetlej@kul.pl

Scientific papers submitted to Transformations shall be subject to review:

  • the evaluation is performed by two reviewers (independently),
  • the identity of the Authors is not disclosed to the reviewers,
  • the identity of the reviewers of individual materials is not disclosed to their Authors.

The editors are making all possible efforts to ensure that reviewers are appointed from outside the research unit affiliated by the author of the publication.

In debatable cases (e.g. inconsistent or contradictory reviews) the editors decide if the paper is to be admitted for publishing. The editors may decide to appoint an additional reviewer.

Any detected breaches of ethical and scientific misconduct (in particular, ghostwriting and guest authorship) will be exposed and documented.

CONTACT
Publisher
Fundacja Edukacyjna "Transformacje"
Al. Jana Pawła II 80 lok. 80
00-175 Warszawa
Tel./fax. (22)4038411
Please send texts to the following address:
lechwzacher@gmail.com
redakcjatransformacje@gmail.com
alinabetlej@kul.pl
Transformacje
Pismo Interdyscyplinarne